Aanvoer

Mechanisme voor aanvoer van originelen
Automatische documentenaanvoer
Origineelformaat/-type
Formaat van het origineel
Max: 304,8 mm x 431,8 mm*1
Min: 70,0 mm x 139,7 mm
Gewicht van originelen
A/B-serie: 38 g/m² tot 220 g/m²*2*3
Inch-serie: 50 g/m² tot 220 g/m²*3
Automatisch detecteerbare formaten van het origineel
A3, A4, B4, B5, A4R, A5, B5R, B6R, A5R, A6R
De combinaties van documentformaten die u kunt kopiëren/scannen*4
Documenten met dezelfde breedte: A3 en A4, A4R en A5.
Capaciteit originelenblad
250 vellen (64 g/m²)
200 vellen (80 g/m² / 75 g/m²)
Scansnelheid originelen
(A4)
1-zijdig scannen
Scannen (300 x 300 dpi) *5
Full colour: 135 pagina's/minuut
Zwart-wit: 135 pagina's/minuut
Kopiëren (600 dpi x 600 dpi)
Full colour: 80 pagina's/minuut
Zwart-wit: 80 pagina's/minuut
2-zijdig scannen
Scannen (300 x 300 dpi) *5
Full colour: 270 pagina's/minuut
Zwart-wit: 270 pagina's/minuut
Kopiëren (600 dpi x 600 dpi)
Full colour: 90 pagina's/minuut
Zwart-wit: 160 pagina's/minuut
*1 Lang origineel: 431,8 mm tot 990 mm
*2 Het gewicht voor originelen in het formaat A6R of kleiner bedraagt 50 g/m² tot 220 g/m².
*3 Hetzelfde geldt als zowel kleur als zwart/wit wordt gebruikt.
*4 Kopiëren/scannen met een andere combinatie dan de hierboven beschreven combinaties, kan de documenten beschadigen of papierstoringen veroorzaken.
*5 De scansnelheid kan variëren en is afhankelijk van de Scanmodus en het type origineel.
9HS7-03X