Papierstoringen in de Paper Folding Unit-K

De plaatsen waar papier is vastgelopen worden aangegeven met nummers, zoals A2, zoals hieronder is weergegeven.
1
Open de voorklep.
2
Open de geleider (A2).
3
Als er papier is vastgelopen, trekt u dit voorzichtig naar buiten in de richting van de pijl.
4
Draai de schijf (A3) en controleer of er papier vastzit.
Draai aan de knop (A3).
Als er papier is vastgelopen, trekt u dit voorzichtig naar buiten in de richting van de pijl.
5
Controleer of er papier in de geleider (B2) vastzit.
Trek het papiervouwapparaat (B1) naar buiten.
Open de geleider (B2).
Als er papier is vastgelopen, trekt u dit voorzichtig naar buiten in de richting van de pijl.
Sluit de geleider (B2).
6
Controleer of er papier in de rechtergeleider (B3) vastzit.
Open de geleider (B3).
Open de geleider zo ver als die gaat.
Als er papier is vastgelopen, trekt u dit voorzichtig naar buiten in de richting van de pijl.
Sluit de geleider (B3).
7
Controleer of er papier in de uitvoeropening vastzit.
Als er papier is vastgelopen, trekt u dit voorzichtig naar buiten in de richting van de pijl.
Zet het papiervouwapparaat (B1) terug in de oorspronkelijke stand.
8
Sluit de geleider (A2) en de voordeur.
Ga door met het volgen van de instructies op het scherm om door te gaan met de onderbroken bewerking, of ga door met het oplossen van papierstoringen.
Als de melding over een papierstoring blijft verschijnen, open de voorste geleider boven de knop (A3) aan de binnenkant van het voorpaneel dan en controleer of er nog papier is achtergebleven.

9HS7-02S