Het formaat en type papier voor gebruik met de papiertafel vastleggen

Als u altijd hetzelfde formaat en type papier gebruikt met de multifunctionele lade, is het raadzaam de instellingen voor het papierformaat en -type voor de multifunctionele lade vast te leggen. Dit is handig omdat u tijd en moeite bespaart om instellingen te maken telkens wanneer u papier in de multifunctionele lade plaatst.
1
Druk op  (Instellingen/Registratie).
2
Druk op <Voorkeuren>  <Papierinstellingen>  <Std.instell. l. papiertafel>.
3
Druk op <Vrins. gebr.>  <Registreren>.
4
Selecteer het papierformaat.
Bij het opslaan van papier met standaardformaat
Bij het opslaan van aangepast papier
Bij het registeren van enveloppen
5
Selecteer het papiertype en druk op <OK>.
6
Druk op <OK>.
7
Druk op <Sluiten>.
9HS7-016