Verzenden op een bepaald tijdstip

U kunt van tevoren originelen scannen en de gescande documenten op een bepaald tijdstip verzenden.
1
Plaats het origineel. Originelen plaatsen
2
Druk op <Fax>. Het scherm <Home>
3
Geef de bestemming op het scherm met basisfuncties voor faxen op. Scherm met basisfuncties voor faxen
4
Wijzig desgewenst de scaninstellingen. Basisbewerkingen voor het verzenden van faxen
5
Druk op <Opties>  <Uitgestelde verzending>.
6
Voer het tijdstip in en druk op <OK>.
Voer alle vier de cijfers van het tijdstip in. Voor, bijvoorbeeld, 5 over 7, voert u "0705" in en voor 18 over 23's avonds, "2318".
7
Druk op <Sluiten>.
8
Druk op  (Start).
Documenten worden gescand en op het opgegeven tijdstip verzonden.
Op het scherm <Statusmonitor> kunt u controleren of de verzending al dan niet is voltooid. Status en logboek voor verzonden en ontvangen documenten controleren
9HS7-09U