Een adreslijst delen met specifieke gebruikers

U kunt een adreslijst van een gebruikersgroep gebruiken om een adreslijst te delen tussen specifieke gebruikers. Dit is handig bij het gebruiken van een gedeelde adreslijst binnen dezelfde afdeling.

Procedure voor het delen van adressen

Volg de onderstaande procedure.
Gebruikers registreren.
Registreer de gebruikers met wie u wilt delen. Gebruikersgegevens in het lokale apparaat registreren
Als u serververificatie gebruikt, gaat u door naar stap 2.
Een groep registreren voor delen
Registreer een gebruikersgroep. Gebruikersgroepen registeren
De groepsdeelbestemming instellen
Geef de groep op die is gemaakt in stap 2 in [Public View Settings...] vanuit de adreslijst waarin de bestemming moet worden geregistreerd. Bestemmingen via de Remote UI (UI op afstand) registreren
Als u nieuwe gebruikers wilt toevoegen aan een bestaande groep, stelt u de bestemmingsgroep in bij het registreren van de gebruikers in stap 1.
9HS7-0JX