Gebruikersgegevens toevoegen en bewerken in een CSV-bestand

In dit gedeelte wordt de inhoud beschreven van elke kolom in een CSV-bestand voor importeren of exporteren. Raadpleeg dit gedeelte wanneer u CSV-bestanden bewerkt.
Als echter "Nee" is geschreven in het gedeelte "Wijziging vereist" voor een bepaalde kolom, wijzigt u de inhoud van die kolom niet.
Kolomnaam
Wijziging vereist
Geldige tekens
Ongeldige tekens
Compatibiliteit met het scherm van de Remote UI (UI op afstand)
Opmerkingen
uid
Ja
1 tot 32 tekens
Besturingstekens, spaties met een enkele byte en de volgende tekens:
\ / : * ? | < > [ ] ; , = + @ "
Moet worden ingevoerd bij het importeren.
"@" kan beschikbaar zijn, afhankelijk van een instelling. <Gebruik van @ in Gebruikersnaam toestaan>
wachtwoord
Ja
0 tot 32 tekens binnen de ISO885915-tekenset
Besturingstekens
Uitgevoerd als "********" (* x 8) bij het exporteren.
Wanneer u het wachtwoord bijwerkt, wordt "********" verwijderd en overschreven door het nieuwe wachtwoord. Maar bij het importeren van veranderingen worden deze niet als leeg (blank) overschreven, ook niet als u het veld ongespecificeerd hebt gehouden (blank), maar blijft de bestaande waarde behouden.
Als dit item wordt weggelaten bij het importeren van wijzigingen, zal de bestaande gebruiker het oorspronkelijke wachtwoord overdragen.
next_password_change_required
Ja
0 of 1
Alle tekens behalve "1" (inschakelen) of "0" (uitschakelen)
Als u dit item overslaat, is de standaardwaarde 0 (uitgeschakeld).
cn
Ja
0 tot 32 tekens
Besturingstekens
N.v.t.
cn;lang-ja;phonetic
Ja
0 tot 32 tekens
Besturingstekens
Zie "Opmerkingen".
Weergegeven als "phonetic" als de weergavetaal wordt ingesteld op "Japans".
cardIdList
Ja
Kaart-ID: een getal met maximaal acht alfanumerieke tekens
U kunt maximaal 1.000 items opgeven.
Alfanumerieke tekens die niet uit één byte bestaan
Zie "Opmerkingen".
Wordt alleen geëxporteerd als de optionele kopiekaartlezer (Copy Card Reader) wordt aangesloten.
Meerdere items van kaartgegevens worden verbonden met een puntkomma (;).
Dit item wordt weergegeven tussen "e-mailadres" en "pictogramafbeelding" als de optionele kopiekaartlezer (Copy Card Reader) wordt aangesloten.
mail
Ja
Combinatie van 0 tot 256 alfanumerieke tekens en symbolen
Besturingstekens
N.v.t.
avatorImgPath
Nee
-
-
Kan niet worden gewijzigd. Wordt automatisch toegewezen bij het opgeven van pictogramafbeeldingen.
dept_id
Ja
Een getal van maximaal zeven cijfers
Numerieke tekens die niet uit één byte bestaan
N.v.t.
dept_pin
Ja
Een getal van maximaal zeven cijfers
Numerieke tekens die niet uit één byte bestaan
N.v.t.
roleName
Ja
0 tot 32 tekens
Besturingstekens, spaties met een enkele byte en de volgende tekens:
\ / : * ? | < > [ ] ; , = + @ " &
Als dit item wordt weggelaten, of als een naam wordt opgegeven die niet in rollenbeheer is geregistreerd, wordt dit gewijzigd in de initiële rolinstelling.
accountExpires
Ja
Zie "Opmerkingen".
Zie "Opmerkingen".
YYYYMMDD-indeling. "235959" wordt automatisch toegevoegd als de tijd na het importeren.
accountDisabled
Ja
1 of 0
Alle tekens behalve "1" (uitschakelen) of "0" (inschakelen)
N.v.t.
group
Ja
0 tot 64 tekens.
U kunt maximaal 10 items opgeven.
Besturingstekens, spaties met een enkele byte en speciale symbolen.
De "Groepsnaam" die wordt geregistreerd in het gebruikersgroepsbeheer, wordt hier geschreven. Als de gebruiker tot meerdere groepen behoort, worden groepsnamen verbonden met een "|".
createDate
Ja
Zie "Opmerkingen".
Zie "Opmerkingen".
-
(N.v.t.)
Uitgevoerd in de "TYYYYMMDDhhmmssmmm"-indeling bij het exporteren. (De "T" wordt toegevoegd om beschadiging van de tekst te voorkomen.)
Voer bij het importeren informatie in een van de volgende indelingen in.
YYYYMMDDhhmmssmmm
TYYYYMMDDhhmmssmmm
YYYYMMDD
TYYYYMMDD
Gebruikt voor het sorteren in de volgorde voor registreren voor Aanmelding met afbeelding.
Als u dit item weglaat, wordt de datum en tijd van importeren gebruikt voor de datum en tijd van registratie voor nieuwe gebruikers. Voor bestaande gebruikers worden de oorspronkelijke registratiedatum en -tijd overgedragen.
lastLoginDate
Ja
Zie "Opmerkingen".
Zie "Opmerkingen".
-
(N.v.t.)
De datum en tijd waarop de gebruiker voor het laatst is aangemeld, worden opgeslagen.
Uitgevoerd in de "TYYYYMMDDhhmmssmmm"-indeling bij het exporteren. (De "T" wordt toegevoegd om beschadiging van de tekst te voorkomen.)
Voer bij het importeren informatie in een van de volgende indelingen in.
YYYYMMDDhhmmssmmm
TYYYYMMDDhhmmssmmm
YYYYMMDD
TYYYYMMDD
Gebruikt voor het bepalen of een gebruiker is aangemeld en of een gebruiker automatisch moet worden verwijderd.
Als u dit item weglaat, blijven de datum en tijd waarop de gebruiker voor het laatst is aangemeld, leeg voor nieuwe gebruikers. Voor bestaande gebruikers worden de datum en tijd waarop de gebruiker voor het laatst is aangemeld, overgedragen.
dc
Nee
0 tot 32 tekens
Besturingstekens
-
(N.v.t.)
Kan niet worden gewijzigd. Dit wordt automatisch toegewezen voor de volgende gebruikers.
Gebruikers geregistreerd na verificatie op de server
Gebruikers geregistreerd via <Automatisch opslaan wanneer taak wordt ontvangen> in aanmelden met afbeelding
uuid
Nee
-
-
-
Kan niet worden gewijzigd. Automatisch toegewezen tijdens gebruikersregistratie.
sdl_digest
Nee
-
-
-
Kan niet worden gewijzigd. Automatisch gegenereerd bij het registreren/wijzigen van een wachtwoord.
uac_advbox_digest1
Nee
-
-
-
Kan niet worden gewijzigd. Automatisch gegenereerd bij het registreren/wijzigen van een wachtwoord.
uac_advbox_digest2
Nee
-
-
-
Kan niet worden gewijzigd. Automatisch gegenereerd bij het registreren/wijzigen van een wachtwoord.
pin_digest
Nee
-
-
-
Kan niet worden gewijzigd. Automatisch gegenereerd bij het registreren/wijzigen van een pincode.
server_user_flg
Nee
-
-
-
Kan niet worden gewijzigd. Dit is een identificatiemarkering voor de gebruiker die wordt geregistreerd na het voltooien van de serververificatie.
server_user_gp_key
Nee
-
-
-
Kan niet worden gewijzigd. Dit is de groep waartoe de gebruiker behoort die wordt geregistreerd na het voltooien van de serververificatie.
server_user_gp_value
Nee
-
-
-
Kan niet worden gewijzigd. Dit is de groep waartoe de gebruiker behoort die wordt geregistreerd na het voltooien van de serververificatie.
CharSet
-
-
-
-
Voor UTF8 wordt "CharSet:UTF8" in de kolomregel geschreven.
De lijn aan het begin van het bestand is de kolomregel.
Namen van items worden mogelijk niet na elkaar weergegeven.
De coderingen die door CSV-bestanden worden ondersteund, zijn UTF-8, SJIS, BIG5, GB2312 en Koreaans.
Tekstreeksen in geëxporteerde CSV-bestanden zijn geplaatst tussen "[" en "]" als een van de volgende condities van toepassing is. Bij het bewerken van een CSV-bestand en het toevoegen van nieuwe tekstreeksen die aan de volgende voorwaarden voldoen, worden deze geplaatst tussen "[" en "]".
Getallen die beginnen met "0"
Getallen langer dan 12 cijfers
Tekstreeksen tussen "[" en "]"
9HS7-0H6