Instellen van Afdelings-ID beheer

Gebruikers kunnen worden ondergebracht in groepen, zoals de afdelingen waartoe ze behoren, en beheerd op basis van hun afdelings-ID. Maak eerst alle afdelings-ID's die moeten worden beheerd, aan en wijs aan elk daarvan gebruikers toe (Gebruikersgegevens in het lokale apparaat registreren). Nadat gebruikers zijn toegewezen aan de afdelings-ID's, schakelt u afdelings-ID-beheer in. Om hetzelfde type beheer voor afdrukken of scannen van documenten vanaf een computer uit te voeren, configureert u de verder vereiste instellingen. Beheerdersbevoegdheden zijn nodig om deze instellingen te kunnen configureren.
9HS7-0HC