<Adresboek op afstand open maken>

Geef de instellingen op voor het openbaar maken van een extern adresboek.
Voor informatie over de items ("A", "B", "C" en "Nee") in de kolom "Importeer alles-functie" raadpleegt u Importeer alles-functie.

<Adresboek openen>

 (Instellingen/Registratie)  <Stel bestemming in>  <Adresboek op afstand open maken>
U kunt aangeven of het adresboek op deze machine voor een andere machine op een netwerk moet worden geopend.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Adresboek openen>
<Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
9HS7-0W3