Volume Settings (Vol. aanpassen)

Geef de instellingen op voor tonen die worden uitgestuurd door de machine, zoals de toon voor het verzenden of ontvangen van een fax en de bevestigingstonen die u meldingen geven over de status van de machine.
Voor gedetailleerde informatie over de instellingen raadpleegt u Geluiden instellen.
Het item voor geluidsinstellingen (volumeaanpassing) verschijnt wanneer u drukt op <Vol. aanpassen> of de Toets voor volume-instellingen (op modellen met een staand bedieningspaneel).
Voor informatie over de items ("A", "B", "C" en "Nee") in de kolom "Importeer alles-functie" raadpleegt u Importeer alles-functie.

Instellingen voor machines met een faxfunctie

Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Alarmvolume>
0 tot 4 tot 8
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Lijnvolume>
0 tot 4 tot 8
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Geheugen RX/TX eindsignaal>
<Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Geheugen RX/TX foutsignaal>
<Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
Nee
C
-Settings/Registration Basic Information
<Overige volumeinstellingen>
<Invoersignaal>: 0 tot 2 tot 3
<Ongeldig invoersignaal>: 0 tot 3
<Verbr.mat. aanvul. signaal>: 0 tot 3
<Vergat origineeltint>: 0 tot 3
<Foutsignaal>: 0 tot 2 tot 3
<Gereedsignaal>: 0 tot 2 tot 3
<Sluim.modussig.>*1: 0 tot 3
<Aanmeldingstoon>: 0 tot 2 tot 3
<Niet-lege toner vervangen. Toon>*2: 0 tot 2 tot 3
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
*1 Wordt mogelijk weergegeven als <Energ.besp./Sluim.sig.> op sommige modellen.
*2 Wordt mogelijk niet weergegeven op sommige modellen.

Instellingen voor machines zonder een faxfunctie

Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Volumeinstellingen>
<Invoersignaal>: 0 tot 2 tot 3
<Ongeldig invoersignaal>: 0 tot 3
<Verbr.mat. aanvul. signaal>: 0 tot 3
<Vergat origineeltint>: 0 tot 3
<Foutsignaal>: 0 tot 2 tot 3
<Gereedsignaal>: 0 tot 2 tot 3
<Sluim.modussig.>*1: 0 tot 3
<Aanmeldingstoon>: 0 tot 2 tot 3
<Niet-lege toner vervangen. Toon>*2: 0 tot 2 tot 3
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
*1 Wordt mogelijk weergegeven als <Energ.besp./Sluim.sig.> op sommige modellen.
*2 Wordt mogelijk niet weergegeven op sommige modellen.
9HS7-0WU