Produktywność

W tej sekcji objaśniono, jak niezwykła wydajność urządzenia może pomóc w usprawnieniu wykonywania codziennych operacji w firmie.
Automatyczne przechodzenie do trybu normalnej pracy, gdy wymagane jest skorzystanie z urządzenia (czujnik ruchu)
Korzystanie z urządzenia natychmiast po włączeniu (szybkie uruchomienie)
Wbudowany czujnik ruchu wykrywa obecność osób w pobliżu urządzenia, które automatycznie wyłącza tryb uśpienia, zmniejszając czas oczekiwania na gotowość sprzętu do pracy.
Gdy włączona jest opcja <Ust. Szybkiego Uruchom. dla Główn. zasilania>, czas potrzebny na rozruch urządzenia po naciśnięciu przycisku zasilania ulega skróceniu, co usprawnia użytkowanie.
Zapobieganie pomijaniu stron podczas skanowania oryginałów (wykrywanie podawania kilku arkuszy)
Po skonfigurowaniu opcji <Wykryj podajnik pod. wielofunk.> urządzenie wykrywa przypadki podania kilku arkuszy naraz, co zapobiega pomijaniu stron podczas skanowania oryginałów.
9HS8-0YC