Tworzenie skrótu dla najczęściej wykorzystywanych funkcji

Na ekranie <Strona główna> możesz utworzyć przycisk skrótu do funkcji. Można skorzystać z tego przycisku, aby uzyskać dostęp do różnych funkcji bez konieczności powrotu do ekranu <Strona główna>. Aby utworzyć skrót, należy zalogować się z uprawnieniami administratora. Logowanie do urządzenia
Skróty, które można zarejestrować: 4
Modele z pionowym panelem sterowania
Na ekranie <Strona główna> skróty nie pojawią się, jeśli wyświetlana jest oś czasu.
1
Naciśnij przycisk Ekran <Strona główna>
2
Naciśnij <Ustawienia przycisku skrótu>.
3
Wybierz numer dla skrótu, który ma zostać utworzony.
4
Wybierz funkcję, której skrót chcesz utworzyć.
Wybierz funkcję z listy. Możesz sprawdzić pozycję wybranego skrótu i przypisanej do niego funkcji na ekranie podglądu po lewej stronie listy.
Jeżeli nie korzystasz ze skrótów, wybierz <Nieprzypisane> z listy.
5
Naciśnij <OK>.
9HS8-06C