Funkcje przydatne do tworzenia materiałów i zarządzania nimi

Podczas kopiowania można wkomponować numery stron i datę. Dodatkowo, wkomponowanie numerów seryjnych lub klauzuli POUFNE w ważne materiały zwraca uwagę na konieczność zachowania ostrożności podczas pracy z nimi.
9HS8-080