Regulacja ostrości dla kopiowania (Ostrość)

Można skopiować obraz z wyraźnymi konturami i liniami dzięki zwiększeniu ostrości lub zmiękczyć kopiowany obraz poprzez obniżenie ostrości. Należy skorzystać z tej funkcji, jeżeli chcesz wyostrzyć niewyraźny tekst lub wykres, lub zredukować efekt mory (paskowy, falujący kształt) i wygładzić obraz końcowy.
1
Umieść oryginał. Umieszczanie oryginałów
2
Naciśnij <Kopia>. Ekran <Strona główna>
3
Naciśnij <Opcje> na ekranie Podstawowych funkcji kopiowania. Ekran podstawowych funkcji kopiowania
4
Naciśnij <Ostrość>.
5
Wyreguluj ostrość i naciśnij na <OK>.
Jeśli korekta zostaje podzielona na <Tekst> i <Fotografia/Obraz>
Aby wyostrzyć niewyraźny tekst, zmień kontrolę dla <Tekst> ustaw <Wysoki>.
Aby zredukować efekt mory podczas skanowania oryginałów zawierających wydrukowane fotografie, takich jak magazyny lub broszury, zmień ustawienie opcji <Fotografia/Obraz> na <Niskie>.
Jeśli korekta nie jest podzielona
Naciśnij <Wysoki> aby wyregulować poziom tak, aby tekst i linie zostały wyraźnie skopiowane lub naciśnij <Niskie> aby skopiować półtony w bardziej gładko na drukowanych obrazach itd.
6
Naciśnij <Zamknij>.
7
Naciśnij przycisk  (Start).
Rozpocznie się kopiowanie.
9HS8-07E