Pomijanie pustych stron podczas drukowania

Podczas skanowania urządzenie może wykrywać puste strony oraz drukować wszystkie strony poza pustymi stronami.
1
Umieść oryginał. Umieszczanie oryginałów
2
Naciśnij <Kopia>. Ekran <Strona główna>
3
Naciśnij <Opcje> na ekranie Podstawowych funkcji kopiowania. Ekran podstawowych funkcji kopiowania
4
Naciśnij <Pomiń puste strony>.
5
Wybierz kolor oryginałów, które będą pomijane.
Aby pominąć puste oryginały niezależnie od ich koloru, wybierz ustawienie <Wszyst. Kolory>. Aby pominąć puste oryginały tylko koloru białego, wybierz ustawienie <Tylko białe>.
Jeśli ustawienie inne niż <Automatyczny (Kolor/Cz-B)> jest wybrane w pozycji <Wybierz Kolor>, te same operacje co <Wszyst. Kolory> są wykonywane, nawet jeśli wybrane zostanie ustawienie <Tylko białe>.
6
Naciśnij <Poziom. reg. rozpozna.>, ustaw poziom precyzji dla detekcji pustego papieru i naciśnij <OK>.
Naciśnięcie <+> zwiększa poziom tej precyzji.
7
Naciśnij <OK>  <Zamknij>.
8
Naciśnij przycisk  (Start).
Rozpocznie się kopiowanie.
Jeżeli rozmiar oryginalnego dokumentu jest mniejszy niż wybrane ustawienie rozmiaru skanowania, pominięcie może nie zostać wykonane prawidłowo.
Aby sprawdzić liczbę wydrukowanych stron, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą:
(Monitor stanu)  <Kopiuj/Drukuj>  <Rejestr zadania>  wybierz dokument  <Szczegóły> sprawdź liczbę wyświetloną w pozycji <Strony Oryginału>.
Na ekranie stanu i w raporcie wyświetlana jest liczba obejmująca pusty papier. Sprawdzanie statusu zadań kopiowania/drukowania
Licznik kopii nie jest zwiększany dla zapisanego pustego papieru. Jednak licznik skanowania jest zwiększany dla tych stron.
W przypadku konfigurowania ustawień w pozycji <Skanuj i zapisz> polecenie <Pomiń puste strony> należy rozumieć jako <Pomiń puste oryginały> w niniejszej sekcji.
9HS8-08Y