Wysyłanie ręczne faksów (Ręczne wysyłanie)

Można ręcznie wysyłać faksy po uprzednim sprawdzeniu, czy urządzenie odbiorcy jest przygotowane do odbioru faksów.
Jeżeli użytkownik dodał dodatkowe linie, ręczne wysyłanie może być wykonane jedynie za pośrednictwem linii 1 (linia standardowa).
Aby ręcznie wysłać dokumenty faksem przez przyciśnięcie opcji <Na widełkach>, ustaw <Użyj ACCESS MANAGEMENT SYSTEM> w pozycji <Wyłącz>. Jeśli ustawiono pozycję <Włącz>, wysłanie dokumentów może być niemożliwe. Korzystanie z systemu ACCESS MANAGEMENT SYSTEM
Jeśli karta kontrolna zostanie usunięta podczas wybierania numeru przez <Na widełkach> z dołączonym Copy Card Reader, linia jest rozłączana.
1
Umieść oryginał. Umieszczanie oryginałów
Jeżeli chcesz wysłać wiele stron, umieść oryginały w podajniku. Jeżeli umieścisz oryginał na szklanej płycie, możesz wysłać wyłącznie jedną stronę.
2
Naciśnij <Faks>. Ekran <Strona główna>
3
Naciśnij na <Na widełkach> na ekranie Podstawowych funkcji faksowania. Ekran podstawowych funkcji faksu
4
Wprowadź numer telefonu odbiorcy.
5
Upewnij się, czy słyszalny jest głos rozmówcy lub wysokotonowy dźwięk.
6
Naciśnij przycisk  (Start).
Oryginały są zeskanowane i rozpoczyna się wysyłanie.
Ręczne wysyłanie nie jest dostępne w poniższych przypadkach
Jeśli którakolwiek z następujących funkcji wymieniona jest w ustawieniach skanowania:
<Dwustronny oryginał>
<Oryginały o róż. formacie>
<Usuń Obram.>
<Tworzenie zadania>
<Opóźnione wysyłanie>
(Funkcje, które można ustawić różnią się w zależności od modelu).
Jeżeli dla <Limit Funkcji> ustawiono <Wyłącz> dla jakiejkolwiek funkcji, jeżeli urządzenie znajduje się w trybie NI wydziału. Konfiguracja ustawień Zarządzania NI wydziału
Określanie rozmiaru skanowania oryginałów
Rozmiar skanowania dokumentów umieszczonych w podajniku jest ustawiany automatycznie. Aby samemu określić format, umieść dokument na szklanej płycie.
9HS8-09F