Korzystanie ze Zdalnych faksów

Nawet, jeżeli posiadasz drukarkę wielofunkcyjną bez modułu faksu, możesz ją wykorzystać do wysyłania i odbierania faksów przez inną drukarkę wyposażoną w funkcję faksu, jeżeli obie te drukarki znajdują się w obrębie tej samej sieci. W takiej sytuacji, drukarka z funkcją faksu i drukarka bez tej funkcji mogą zostać połączone odpowiednio z serwerem i klientem. Udostępnianie funkcji faksu i linii komunikacji redukuje koszty i zapewnia wydajny sposób korzystania z funkcji faksu.
Modele z funkcją faksu
Mogą być używane jako serwer, ale nie klient.
Nie obsługuje Zestaw zdalnego faksu.
Modele z opcjonalną funkcją faksu
Aby korzystać z funkcji zdalnego faksu, należy uprzednio zainstalować następujące opcje: Opcje systemu
Na urządzeniu, które ma pełnić rolę urządzenia serwerowego: Moduł Faksu Super G3
Na urządzeniu, które ma pełnić rolę urządzenia klienckiego: Zestaw zdalnego faksu
Przed rozpoczęciem korzystania z funkcji Zdalnego faksu
Uprzednio skonfiguruj odpowiednie ustawienia na urządzeniu serwera i na każdym urządzeniu klienckim.
Ustawienia dla serwerów: <Ustawienia Zdalnego Faksu>
Ustawienia dla klientów: <Ust. zdalnego faksu dla TX>
Wysyłanie faksu
Możesz wysyłać faksu z urządzenia klienta w ten sam sposób, co w przypadku normalnego faksu. Podstawowe działania związane z wysyłaniem faksów
Odbieranie faksu
Faksy odebrane po stronie serwera są przekształcane do postaci I-faksu i przekazywane do klienta. Musisz określić ustawienia dla serwera, aby przekazywać I-faksy do urządzeń klienta oraz ustawienia dla klienta, aby odbierać I-faksy.
Ustawienia dla serwerów: <Ustawienia przekazania>
Ustawienia dla klientów: Ustawianie komunikacji e-mail/I-faks
Jeżeli wyświetlany jest ekran wprowadzania NI wydziału oraz hasła, wprowadź NI i hasło zarejestrowane dla serwera.
Informacje o nadawcy faksu wysłanego za pomocą urządzenia klienta są drukowane zgodnie z ustawieniami urządzenia serwera. <ID terminala TX>
9HS8-0A8