Wysyłanie osobno zeskanowanych dokumentów razem (tworzenie zadania)

Nawet jeżeli użytkownik posiada zbyt dużą liczbę oryginałów do jednoczesnego umieszczenia ich w podajniku, można je zeskanować osobno i przesłać w postaci jednej partii dokumentów. Dokumenty zeskanowane za pomocą podajnika i szklanej płyty również mogą być wysyłane jednocześnie.
1
Umieść pierwszy oryginał. Umieszczanie oryginałów
2
Naciśnij <Faks>. Ekran <Strona główna>
3
Określ odbiorcę na ekranie Podstawowych funkcji faksowania. Ekran podstawowych funkcji faksu
4
Wybierz ustawienia skanowania według potrzeb. Podstawowe działania związane z wysyłaniem faksów
5
Naciśnij <Opcje>  <Tworzenie zadania>  <Zamknij>.
6
Naciśnij przycisk  (Start), aby zeskanować oryginał.
Po zakończeniu skanowania wyświetlony zostanie ekran z informacją o możliwości zeskanowania kolejnego oryginału.
Jeżeli oryginały umieszczone są w podajniku, należy je usunąć z obszaru wyprowadzania oryginałów, po ukończeniu skanowania każdego pakietu.
7
Umieść następny oryginał i naciśnij przycisk  (Start).
Powtarzaj ten krok do momentu zakończenia skanowania wszystkich oryginałów.
Aby zmienić ustawienia skanowania, naciśnij <Zmiana ustawień>.
Poniższe funkcje mogą być używane w <Zmiana ustawień>: Nie możesz zmieniać ustawień dla innych funkcji w trybie Budowania zadania. Użytkownik musi wcześniej określić konieczne ustawienia skanowania.
<Rozmiar skanu>
<Dwustronny oryginał>
<Zabarwienie>
<Typ oryginału>
Jeżeli chcesz umieszczać oryginały o różnych formatach w podajniku, ustaw <Oryginały o róż. formacie>. Wysyłanie różnych rozmiarów oryginałów jednocześnie (Oryginały o różnych formatach)
Podczas skanowania i wysyłania jednostronnych oryginałów razem z dwustronnymi oryginałami, jeśli pierwszy skanowany dokument to dwustronny oryginał, ustaw <Dwustronny oryginał>. Podczas skanowania jednostronnego oryginału, wyłącz ustawienie <Dwustronny oryginał> w <Zmiana ustawień>.
8
Naciśnij <Rozp. wysył.>.
Wszystkie zeskanowane dokumenty zostaną połączone w jeden i wysłane do określonego odbiorcy.
9HS8-09L