Zachowanie poufności odebranych dokumentów

Ta funkcja umożliwia zapisywanie odebranych dokumentów, spełniających dane warunki, w określonym miejscu (poufna skrytka faksu). Poufna skrytka faksu zawiera wiele skrzynek z których każda może zostać zabezpieczona hasłem. Określając dane warunki, takie jak zapisywanie wszystkich dokumentów z firmy A w skrzynce nr 10, możesz wyświetlać tylko aktualnie wymagane dokumenty. Ta funkcja umożliwia również zabezpieczenie poufnych dokumentów przed nieautoryzowanym dostępem do nich poprzez ustawienie hasła. Jeżeli wskaźnik Przetwarzanie/dane na panelu sterowania będzie się stale świecił na zielono, postępuj zgodnie z poniższymi procedurami, aby sprawdzić/wydrukować dokumenty.
Korzystanie z tej funkcji
Niektóre ustawienia, takie jak miejsce zapisywania i hasło dla dokumentów muszą zostać zarejestrowane wcześniej.
1
Naciśnij <Skrz. Odb. Faks/I-Faks>. Ekran <Strona główna>
2
Naciśnij <Poufna skrz. odb. faksu>.
3
Wybierz skrzynkę, w której zostały zapisane dokumenty.
Jeżeli dla skrzynki ustawiono hasło, ekran wprowadzania hasła zostanie wyświetlony. Wprowadź hasło i naciśnij na <OK>.
Wyświetlona zostanie lista zapisanych dokumentów.
4
Wybierz dokument do drukowania i naciśnij <Drukuj>.
Naciśnięcie przycisku <Szczegóły> umożliwia sprawdzenie informacji na temat dokumentu, łącznie z nazwą nadawcy i liczbą odebranych stron.
Naciśnięcie przycisku <Wyświetl obraz> umożliwia sprawdzenie treści dokumentu, a także wybranie i usunięcie stron.
Naciśnięcie <Usuń>  <Tak> spowoduje usunięcie dokumentu. Nie można jednocześnie usuwać wielu dokumentów. Aby usunąć wiele dokumentów, wybierz i usuń każdy dokument pojedynczo.
Nie można jednocześnie drukować wielu dokumentów. Aby wydrukować wiele dokumentów, wybierz i wydrukuj każdy dokument pojedynczo.
5
Naciśnij <Rozpocznij Wydruk>.
Aby usunąć dokument po wydrukowaniu, naciśnij <Usuń plik po drukowaniu> przed rozpoczęciem drukowania.
Rozpoczyna się drukowanie.
WSKAZÓWKI
Możesz ustawić urządzenie tak, aby przesyłało e-mail z linkiem URL do miejsca zapisania podczas odbierania dokumentów. Otrzymany adres URL należy wprowadzić do paska adresu w przeglądarce internetowej, aby sprawdzić treść dokumentów z poziomu komputera (przez Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)). <Ustaw/Zapisz Poufne Skrytki Faksu>
Zarejestrowanie dowolnego poziomu skrytek odbiorczych faksu dla przycisku <Osobiste>/<Współdziel.> umożliwia szybkie i wydajne wykonywanie operacji.
9HS8-0A0