Układ ekranu instrukcji Podręcznik użytkownika

Instrukcja Podręcznik użytkownika jest podzielona na kilka obszarów z różną zawartością.
Strona główna
Wyświetlana po uruchomieniu instrukcji Podręcznik użytkownika.

/

Kliknij , aby wyświetlić wszystkie elementy poniżej rozdziałów. Kliknij , aby powrócić do pierwotnej listy.

/

Kliknij, aby przełączyć między widokiem spisu treści a wyszukiwaniem. Kiedy wyświetlany jest spis treści, każde kliknięcie  pozwala ukryć lub pokazać ten widok. Kiedy wyświetlany jest ekran wyszukiwania, każde kliknięcie przełącza między ukrywaniem i pokazywaniem tego widoku.

Kliknij, aby określić ustawienia, takie jak rozmiar tekstu, układ i metoda wyświetlania dla Podręcznik użytkownika.

Kliknięcie tego elementu powoduje wyświetlenie instrukcji dotyczących otwierania Podręcznik użytkownika, wyszukiwania oraz innych informacji.

/

Kliknij, aby wyświetlić poprzedni lub następny temat.

[Uwaga]

Kliknij, aby zapoznać się z ważnymi informacjami, które należy znać podczas używania urządzenia.
Strona tematu
Zawiera informacje na temat konfiguracji i użytkowania urządzenia.

Nawigacja

Element umożliwiający sprawdzenie jaki temat jest obecnie wyświetlany.

Kliknięcie tego elementu powoduje przejście do podanej strony. Aby powrócić do poprzedniej strony, należy kliknąć przycisk Wstecz przeglądarki internetowej.
Po naciśnięciu na ikonę, aktualna strona może zostać zaciemniona i wyświetlone zostanie dodatkowe okno. Aby powrócić do strony, naciśnij [Zamknij] na wyświetlonym oknie.

/

Klikając , można wyświetlić ukryte szczegółowe opisy. Kliknij , aby zamknąć szczegółowe opisy.

Kliknij, aby powrócić do góry strony.
Wyszukiwanie
Kliknij , aby wyświetlić ekran wyszukiwania. Karta ta zawiera pole tekstowe umożliwiające wykonanie wyszukiwania według słów kluczowych i odnalezienie szukanej strony.

[Tutaj wpisz słowa kluczowe]

Wpisz słowo lub słowa kluczowe i kliknij , aby wyświetlić wyniki wyszukiwania. Możesz szukać stron zawierających wszystkie słowa kluczowe poprzez oddzielanie słów kluczowych za pomocą spacji (pustego pola). Możesz także szukać tylko stron zawierających dokładną frazę poprzez zamknięcie słów kluczowych w cudzysłowie.

Wyniki wyszukiwania

Okno, w którym wyświetlane są wyniki wyszukiwania stron zawierających podane słowa kluczowe. Szukaną stronę należy odnaleźć wśród wyników wyszukiwania i kliknąć temat będący tytułem strony.
Słowa kluczowe są wyświetlane w pogrubieniu na stronach przedstawiających wyniki wyszukiwania.
9HS8-002