Rejestracja odbiorców informacji o urządzeniu

W urządzeniu hosta, zarejestruj urządzenia klienckie, które będą odbierać przesyłane informacje o urządzeniu. Aby przeprowadzić rejestrację należy się zalogować jako administrator.
1
Naciśnij przycisk  (Ustawienia/Rejestracja).
2
Naciśnij <Ustawienia Zarządzania>  <Zarządzanie Urządzeniem>  <Ust. dystrybucji informacji o urządzeniu>  <Zapisz odbiorców>.
3
Zarejestruj urządzenia klienckie jako odbiorców.
1
Naciśnij przycisk <Auto. Wysz./Zapisz>.
2
Wyszukaj urządzenia klienckie określone jako odbiorcy.
Naciśnij na <->/<+> dla <Głębokość Wyszukiwania (Ruter)>, aby określić zakres wyszukiwania, a następnie naciśnij <Rozpocznij auto. wysz.>.
Wyświetlone zostaną drukarki wielofunkcyjne znajdujące się w obrębie sieci.
3
Wybierz odbiorcę informacji o urządzeniu (klienci) w <Odbiorca> i naciśnij <OK>.
Naciśnij na <Wyświetl nazwę hosta>, aby wyświetlić nazwy hosta dla drukarek wielofunkcyjnych ukazanych w <Odbiorca>.
Ręczne rejestrowanie odbiorców
Jeżeli odbiorców (klientów) nie można wyszukać automatycznie, możesz zarejestrować ich ręcznie wprowadzając adres IP lub nazwę domeny.
4
Naciśnij przycisk <OK>.
9HS8-0KY