Generowanie certyfikatu podpisu urządzenia

Klucz i certyfikat (certyfikat urządzenia) niezbędne do dodania podpisu urządzenia mogą być wygenerowane z poziomu urządzenia. Należy zlecić administratorowi wygenerowanie tych elementów. Po wygenerowaniu, możesz dodawać podpis cyfrowy do zeskanowanych dokumentów przesyłanych w danym formacie. Dodawanie podpisu cyfrowego
 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Zarządzania>  <Zarządzanie Urządzeniem>  <Ustawienia Certyfikatu>  <Generowanie klucza>  <Generuj/Aktualizuj Klucz Podpisu Urządz.>  <Tak>  <OK>
Klucz i certyfikat dla podpisu urządzenia
Wygenerowany klucz i certyfikat zostają zarejestrowane pod nazwą Klucz podpisu urządzenia. Dla podpisu urządzenia można wygenerować tylko jeden klucz i jeden certyfikat.
Zarządzanie kluczem i certyfikatem dla podpisu urządzenia
Możesz sprawdzić szczegółowe ustawienia klucza i certyfikatu na ekranie wyświetlanym po wybraniu kolejno opcji  (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Zarządzania>  <Zarządzanie Urządzeniem>  <Ustawienia Certyfikatu>  <Klucz oraz Lista Certyfikatu>  <Lista klucza i certyfikatu tego urządzenia>.
Jeżeli jest wyświetlane, klucz jest uszkodzony lub nieprawidłowy. Możesz zaktualizować klucz i certyfikat poprzez ponowną konfigurację tych ustawień.
Jeżeli wybierzesz <Device Signature Key> i naciśniesz na <Szczegóły Certyfikatu>, szczegółowe informacje na temat certyfikatu podpisu urządzenia zostaną wyświetlone. Możesz również nacisnąć na <Zwery. certyfikat> na tym ekranie aby sprawdzić, czy certyfikat jest ważny.
Plik PDF/XPS zawiera informacje nadawcy, które odbiorca pliku może potwierdzić poprzez porównanie podpisu urządzenia ze skróconym numerem wiadomości SHA-1. Możesz zweryfikować tę informację na tym urządzeniu w <Odcisk kciuka certyfi.>.
Dodawanie podpisu urządzenia zawsze, podczas wysyłania
Możesz ustawić urządzenie tak, aby automatycznie dodawało podpis urządzenia do zeskanowanych dokumentów wysyłanych w danym formacie, niezależnie od ustawień użytkownika. Możesz ograniczyć formaty plików dla wysyłania dokumentów, co sprawi, że nie będzie można pominąć dodawania podpisu urządzenia do dokumentu. Aby skonfigurować te ustawienia należy się zalogować jako administrator lub administrator sieciowy. <Zawsze Dod Podpis Urządz. przy Wysył.>
9HS8-0JJ