Bezpośrednie drukowanie plików bez ich otwierania

Dzięki wykorzystaniu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika), możliwe jest drukowanie plików zapisanych na komputerze lub w sieci bezpośrednio z poziomu urządzenia bez korzystania ze sterownika drukarki. Nie musisz otwierać plików na komputerze, aby je wydrukować.
1
Uruchom Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika). Uruchamianie Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
2
Naciśnij na [Direct Print] na stronie głównej. Ekran Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
3
Wybierz format pliku, a następnie wybierz plik.
4
Określ ustawienia wydruku w zależności od potrzeb.
Jeżeli dla pliku PDF ustawiono hasło, naciśnij pozycję [Specify PDF File]  wprowadź hasło w polu [Document Password]. Podczas drukowania plików PDF połączonych z serwerem zasad wybierz pozycję [Specify PDF File] wprowadź nazwę użytkownika serwera zasad w polu [Policy Server User Name] oraz hasło tego serwera w polu [Policy Server Password].
Aby wydrukować plik PDF, dla którego możliwość drukowania została zablokowana, albo wydrukować pliki PDF, dla których zablokowano możliwość wydruku w wysokiej jakości, w wysokiej rozdzielczości, należy wprowadzić hasło główne.
W zależności od wybranego formatu pliku, pliki PDF/XPS mogą zostać anulowane podczas drukowania.
5
Kliknij [Start Printing].
Rozpoczyna się drukowanie.
Nie naciskaj wielokrotnie na przycisk [Start Printing] podczas przesyłania pliku. Może to skutkować uszkodzeniem pliku lub błędem jego przesyłania.
W zależności od danych wykonanie drukowania może być niemożliwe.
Jeżeli drukowanie z wykorzystaniem trybu Drukowania bezpośredniego nie jest możliwe lub położenie treści na wydruku jest rozbieżne, otwarcie pliku z poziomu aplikacji i wykorzystanie sterownika drukarki mogą pomóc w uzyskaniu prawidłowego wyniku drukowania.
9HS8-0AY