Wysyłanie/zapisywanie oryginałów o różnych rozmiarach jednocześnie (Oryginały o różnych formatach)

Możesz umieścić oryginały o różnych formatach w podajniku i skanować je jednocześnie. Dzięki temu nie ma potrzeby umieszczania ich osobno.
Kombinacje formatów oryginałów, które można jednocześnie skanować, są ograniczone. Skanowanie z wykorzystaniem nieprawidłowej kombinacji może uszkodzić oryginały lub doprowadzić do zacięcia papieru. Specyfikacja sprzętowa
Nie należy łączyć ze sobą oryginałów o różnej gramaturze i różnych typach papieru. Może to spowodować uszkodzenie tych oryginałów lub zacięcie papieru.
1
Umieść oryginały w podajniku. Umieszczanie oryginałów
2
Naciśnij <Skanuj i wyślij>. Ekran <Strona główna>
3
Określ odbiorcę na ekranie podstawowych funkcji skanowania. Ekran podstawowych funkcji skanowania
4
Wybierz ustawienia skanowania według potrzeb. Podstawowe działania związane ze skanowaniem oryginałów
5
Naciśnij <Opcje>  <Oryginały o róż. formacie>.
6
Naciśnij <Zamknij>.
7
Naciśnij przycisk  (Start).
Oryginały są zeskanowane i rozpoczyna się wysyłanie/zapisywanie.
9HS8-0CK