Kontrola zeskanowanych oryginałów przed wysłaniem/zapisaniem (Podgląd)

Przed wysłaniem/zapisaniem możesz sprawdzić zeskanowane oryginały na ekranie podglądu. Na ekranie podglądu można także usuwać, przenosić lub zamieniać strony.
1
Umieść oryginał. Umieszczanie oryginałów
2
Naciśnij <Skanuj i wyślij>. Ekran <Strona główna>
3
Określ odbiorcę na ekranie podstawowych funkcji skanowania. Ekran podstawowych funkcji skanowania
4
Wybierz ustawienia skanowania według potrzeb. Podstawowe działania związane ze skanowaniem oryginałów
5
Naciśnij <Opcje>  <Podgląd>  <Zamknij>.
6
Naciśnij przycisk  (Start).
Oryginały są skanowane i wyświetlony zostaje ekran podglądu.
Aby anulować skanowanie, naciśnij przycisk <Anuluj> lub opcje  (Zatrzymaj)  <Tak>.
Jeżeli wyświetlany jest komunikat <Nac. klaw. [Start] aby zeskanować następny oryginał.>
7
Sprawdź zeskanowane oryginały na ekranie podglądu.
W razie potrzeby edytuj zeskanowane obrazy na ekranie podglądu.
Aby usunąć stronę
Aby przenieść stronę
Aby zmieniać położenie stron
8
Naciśnij <Rozp. wysył.>.
Rozpoczyna się wysyłanie/zapisywanie.
9HS8-0CX