Ustawienia daty i godziny

Określ aktualną datę oraz godzinę w urządzeniu. Należy wprowadzić prawidłowe dane, ponieważ data i godzina są wykorzystywane przez niektóre funkcje, na przykład automatyczne wysyłanie wiadomości e-mail o określonej godzinie.
1
Naciśnij przycisk  (Ustawienia/Rejestracja).
2
Naciśnij <Właściwości>  <Zegar/Oszczędzanie Energii> <Ustawienia Daty/Czasu>.
3
Wprowadź datę i godzinę.
 <Strefa Czasowa>
Wybierz prawidłową strefę czasową.
UTC to skrót od Universal Coordinated Time (uniwersalny czas koordynowany). Standardowy czas (strefa czasowa) jest określany dla danego kraju na podstawie czasu UTC. Precyzyjne ustawienia strefy czasowej są niezwykle ważne dla komunikacji przez Internet.
 <Czas Letni>
Aby ustawić czas letni, naciśnij na <Włącz> i wprowadź datę i godzinę dla <Data Rozp.> i <Data Zak.>. Aby ustawić datę, określ dzień tygodnia i tydzień miesiąca.
Jeżeli ustawisz czas letni czas może zostać przesunięty do przodu o godzinę (względem strefy czasowej) lub w określonym dniu latem.
 Data i godzina
Wprowadź rok (cztery cyfry), miesiąc i dzień (cztery cyfry) oraz czas (cztery cyfry) w taki sam sposób, w jaki bieżący czas jest wyświetlany na ekranie.
Kolejność daty i czasu może się różnić w zależności od kraju/regionu.
Czas musi być wprowadzony w formacie 24-godzinnym.
Jeżeli popełnisz błąd, naciśnij przycisk  (Wykasuj) i wprowadź dane ponownie, zaczynając od roku.
4
Naciśnij <OK>.
Jeżeli zmienisz ustawienia <Strefa Czasowa> lub <Czas Letni>, musisz zresetować urządzenie (wyłączyć i włączyć zasilanie). Naciśnij wyłącznik zasilania, aby wyłączyć urządzenie (Wyłączanie urządzenia). Po upływie co najmniej 10 sekund od wyłączenia się wskaźnika zasilania głównego ponownie włącz urządzenie (Włączanie urządzenia).
Jeśli godzina wyświetlana przez zegar jest nieprawidłowa, koryguj jego ustawienie.
Można też automatycznie synchronizować ustawienia daty i godziny z serwerem sieciowym z wykorzystaniem protokołu SNTP. Konfiguracja ustawień SNTP
9HS8-04H