Konfiguracja ustawień WebDAV

W tym rozdziale opisano czynności związane z aktywacją funkcji serwera WebDAV. WebDAV to rozszerzony protokół HTTP, wykorzystywany do zarządzania plikami i katalogami na serwerze sieciowym. Ponieważ WebDAV obsługuje również szyfrowanie TLS, możesz utworzyć system udostępniania plików dobrze zabezpieczonych (dzięki zarządzaniu użytkownikiem). Aktywacja funkcji serwera WebDAV umożliwia wykorzystywanie Zaawansowana przestrzeń jako serwera plików WebDAV.
 (Ustawienia/Rejestracja) <Właściwości> <Sieć> <Ustawienia TCP/IP> <Użyj Serwera WebDAV> <Włącz> <OK>  (Ustawienia/Rejestracja) <Tak>
9HS8-05C