Bildkvalitet

I det här avsnittet beskrivs funktioner som skapar tydliga och klara bilder, t.ex. funktioner för högkvalitativ bildutskrift och korrigeringsfunktioner.
Justera utskriftskvalitet och efterbehandling
Skicka tydligare fax
Du kan uppnå bättre utskriftsresultat genom att använda korrigeringsfunktioner som toningsjustering och täthetskorrigering.
Återgivningen kan förbättras på mottagarsidan genom att ett motsvarande gammavärde ställs in vid sändning av fax.
9HUY-0YE