Skapa genvägar för ofta använda funktioner

Du kan skapa en genvägsknapp för funktionerna på <Hem>-skärmen. Använd den knappen för att få åtkomst till en annan funktion utan att återgå till <Hem>-skärmen. För att skapa en genväg, logga in med administratörsbehörighet. Logga in på maskinen
Genvägar som kan registreras: 4
Modeller med upprätt kontrollpanel
På skärmen <Hem> visas inte genvägar om tidslinjen visas.
1
Tryck på . Skärmbilden <Hem>
2
Tryck på <Inställningar för snabbvalsknapp>.
3
Välj en siffra för genvägen som ska skapas.
4
Välj den funktion du vill skapa en genväg för.
Välj funktionen från listan. Du kan kontrollera placeringen av den valda genvägen och funktionen som tilldelats den i förhandsgranskningsskärmbilden till vänster.
Om du inte använder genvägar, välj <Ej tilldelad> från listan.
5
Tryck på <OK>.
9HUY-06C