Avbryta kopiering

Du kan avbryta kopiering medan original scannas eller avbryta väntande kopieringsjobb.

Avbryta kopiering under scanning

Följande skärm visas vid scanning av original. Tryck på <Avbryt> om du vill avbryta kopieringen.
Om du trycker på  (Stopp) på kontrollpanelen och skärmbilden med grundläggande funktioner för normal kopiering visas, pausas kopieringsjobbet och meddelandet <<Stopp>Välj det kopieringsjobb du vill avbryta.> visas tillsammans med listan över kopieringsjobb. Du kan välja kopieringsjobbet i listan och avbryta det genom att trycka på <Avbryt>.
Om du loggar in med personlig autentiseringshantering och loggar ut efter att ha tryckt på  (Stopp) på kontrollpanelen för att visa meddelandet <<Stopp>Välj det kopieringsjobb du vill avbryta.> och listan över kopieringsjobb, avbryts det sista jobbet som den utloggade användaren utförde och andra jobb återupptas.

Avbryta väntande kopieringsjobb

1
Tryck på  (Statusmonitor).
2
Tryck på <Kopiera/skriva ut>  <Jobbstatus>.
3
Välj <Kopia> i listrutan och visa väntande kopieringsjobb.
4
Markera det kopieringsjobb du vill avbryta och tryck på <Avbryt>.
Om du trycker på <Detaljer> visas detaljerad information, som antalet kopior och avdelnings-ID.
5
Tryck på <Ja>.
Kopieringen stoppas.
6
Tryck på <Stäng>.
Om du trycker på  (Stopp) på kontrollpanelen när det finns väntande kopieringsjobb, pausas alla kopieringsjobb och meddelandet <<Stopp>Välj det kopieringsjobb du vill avbryta.> visas tillsammans med listan över kopieringsjobb. Du kan välja ett kopieringsjobb i listan och avbryta det genom att trycka på <Avbryt>. Om du vill återuppta kopieringen, tryck på <Forts. kopiering>.
9HUY-079