Välja originaltyp för kopiering

Du kan välja kopians optimala bildkvalitet beroende på originalets typ, exempelvis om du kopierar original med bara text eller tidskrifter med foton.
1
Placera originalet. Placera original
2
Tryck på <Kopia>. Skärmbilden <Hem>
3
Tryck på <Alternativ> på skärmbilden med grundläggande kopieringsfunktioner. Skärmbilden med grundläggande funktioner för kopiering
4
Tryck på <Originaltyp>.
5
Välj typ av original.
Se hjälpskärmen som visas när du trycker på längst upp till höger på skärmen för information om originaltyper.
För att justera prioritetsnivån för bearbetning av text/foto trycker du på <Justera nivå>  och väljer <Textprioritet> eller <Fotoprioritet>.
För tunna svartvita original såsom tidningar, rekommenderas du att ange <Alternativ>  <Täthet>  <Bakgrundens täthet>  <Auto>. Grundläggande kopieringsfunktioner
Om inställningen <Minskad genomträngn.> visas
Om du ställer in detta till På minskas mängden genomströmning från baksidan av arket som kopieras eller från nästa sida under kopieringen.
6
Tryck på <OK>  <Stäng>.
Om du väljer <Fotoutskrift> och kopierar, kan ljusa områden förstoras (områden med hög ljusstyrka kan blir klarvita).
Justera i så fall bakgrundens täthet så att detta inte sker.
Tryck på <Alternativ>  <Täthet>  <Justera> för <Bakgrundens täthet>  <+>.
7
Tryck på  (Start).
Kopieringen startar.
9HUY-07C