Minska antalet kopieringsåtgärder

Du kan eliminera behovet av att ange samma inställningar varje gång du kopierar. Det gör du genom att återkalla redan använda inställningar. Du kan också byta skärmbilden med grundläggande kopieringsfunktioner (Skärmbilden med grundläggande funktioner för kopiering) mot skärmbilden för "expresskopia", så kan du ändra inställningarna med färre åtgärder.
9HUY-092