Få e-postmeddelande om slutförd kopiering

Du kan få ett e-postmeddelande som meddelar att kopiering av original har slutförts. När du utför ett stort kopieringsjobb eller gör reserverade kopior (Grundläggande kopieringsfunktioner), behöver du inte vänta vid maskinen medan utskriften slutförs.
Mottagaren av e-postmeddelandet måste anges via adressboken. Registrera den önskade mottagaren i förväg. Registrera mottagare i adressboken
1
Placera originalet. Placera original
2
Tryck på <Kopia>. Skärmbilden <Hem>
3
Ange lämpliga kopieringsinställningar. Grundläggande kopieringsfunktioner
4
Tryck på <Alternativ> på skärmbilden med grundläggande kopieringsfunktioner. Skärmbilden med grundläggande funktioner för kopiering
5
Tryck på <Jobbet klart-meddelande>.
6
Välj en e-postadress i adressboken och tryck på <OK>.
För mer information om hur du visar och använder adressboken, se Adressbok.
7
Tryck på <Stäng>.
8
Tryck på  (Start).
Dokumenten scannas och kopieringen startas. När kopieringen har slutförts skickas e-postmeddelandet till den angivna adressen.
9HUY-08S