Kopiera original av fritt format

Du kan scanna original av valfria format automatiskt, och anpassa storleken till det papper som har valts för kopiering. Kopiering av 2-sidiga original är också tillgängligt med den här funktionen. Placera original av valfritt format i dokumentmataren.
1
Placera originalen i mataren. Placera original
2
Tryck på <Kopia>. Skärmbilden <Hem>
3
Tryck på <Alternativ> på skärmbilden med grundläggande kopieringsfunktioner. Skärmbilden med grundläggande funktioner för kopiering
4
Tryck på <Fritt format original> och tryck på <Stäng>.
5
Välj kopieringspapper. Grundläggande kopieringsfunktioner
6
För att kopiera 2-sidiga original, konfigurera inställningarna för 2-sidig kopiering. Grundläggande kopieringsfunktioner
7
Tryck på  (Start).
Kopieringen startar.
Förstoring eller förminskning av inställningen kan inte utföras på rätt sätt eftersom längden på original av fritt format inte kan anges.
9HUY-08A