Infoga ark vid kopiering på overheadfilm

När du kopierar på overheadfilm, kan du förhindra att overheadarken fastnar i varandra genom att infoga ark mellan dem. Du kan också skriva ut på de infogade arken.
1
Fyll på overheadfilm och papper som ska infogas.
Fylla på overheadfilm i universalfacket, fyll på mellanläggspapper i papperslådan, och ange pappersformat och typ för overheadfilmen och mellanläggspapperet. Fylla på papper
För information om tillgängliga pappersformat för overheadfilm, se Maskinvaruspecifikationer.
2
Placera originalet. Placera original
3
Tryck på <Kopia>. Skärmbilden <Hem>
4
Tryck på <Alternativ> på skärmbilden med grundläggande kopieringsfunktioner. Skärmbilden med grundläggande funktioner för kopiering
5
Tryck på <Omslagsark för overh.film>.
6
Välj om du vill kopiera på det infogade arket, och ange arket.
Om du vill kopiera på det infogade arket, tryck på <Utskrift>. Bilden på det föregående overheadarket, skrivs ut på det infogade arket.
För att ange format för det infogade arket, tryck på <Ändra> i <Format omslagsark> och välj pappersformat.
7
Tryck på <OK>  <Stäng>.
8
Tryck på  (Start).
Kopieringen startar.
9HUY-08J