Matare

Originalmatningsmetod
Automatisk dokumentmatare
Originalformat/-typ
Originalformat
Max: 304,8 mm x 431,8 mm*1
Min: 70,0 mm x 139,7 mm
Originalvikt
A/B-serien: 38 g/m² till 220 g/m²*2*3
tumformat: 50 g/m² till 220 g/m²*3
Automatiskt identifierbara originalformat
A3, A4, B4, B5, A4R, A5, B5R, B6R, A5R, A6R
De kombinationer av dokumentformat som kan kopieras/scannas*4
Dokument med samma bredd: A3 och A4, A4R och A5
Kapacitet i originalfacket
250 ark (64 g/m²)
200 ark (80 g/m² / 75 g/m²)
Originalscanningshastighet
(A4)
1-sidig scanning
Scanning (300 dpi x 300 dpi) *5
Fullfärg: 135 sidor/minut
Svartvitt: 135 sidor/minut
Kopiering (600 dpi x 600 dpi)
Fullfärg: 80 sidor/minut
Svartvitt: 80 sidor/minut
2-sidig scanning
Scanning (300 dpi x 300 dpi) *5
Fullfärg: 270 sidor/minut
Svartvitt: 270 sidor/minut
Kopiering (600 dpi x 600 dpi)
Fullfärg: 90 sidor/minut
Svartvitt: 160 sidor/minut
*1 Långt original: 431,8 mm till 990 mm
*2 Vikten på A6R-format- eller mindre original är 50 g/m² till 220 g/m².
*3 Detsamma gäller också när både färg och svartvitt används.
*4 Kopiering/scanning med annan kombination än den ovan kan orsaka pappersstopp eller skador på dokumenten.
*5 Scanningshastigheten kan variera beroende på scanningsarbetssätt och originaltyp.
9HUY-03X