Baksida

Uttag för telefonsladd (LINJE 1)

Anslut en telefonsladd när du ansluter enheten till en telefonlinje.

Brytare

Avkänner strömtoppar och strömläckage. Inspektera brytaren

Testknapp

Tryck på knappen för att testa kretsbrytaren.
9HUY-00C