Pappersstopp i huvudenheten

Kontrollera var pappersstoppet har inträffat på skärmen och följ stegen nedan för att ta ut pappret.
Bekräfta före hantering
Luckan öppnas inte medan indikatorn är tänd. Följ anvisningarna på skärmen.
Stäng luckan som är öppen.
1
Öppna den främre luckan på huvudenheten och vrid ratten.
Öppna den främre luckan på huvudenheten.
Vrid det gröna vredet () motsols 15 gånger (cirka 4 varv).
2
Kontrollera om papper har fastnat i fixeringstransportenheten.
Ta tag i det gröna reglaget () och dra ut fixeringstransportenheten.
Fixeringsenheten och omgivande delar blir mycket heta. Var noga med att inte vidröra något i området när du tar bort papper som har fastnat.
Om papper har fastnat, dra ut det försiktigt i pilens riktning.
3
Kontrollera om papper har fastnat i kantstyrskenan.
Öppna kantstyrskenan ().
Om papper har fastnat, dra ut det försiktigt i pilens riktning med kantstyrskenan öppen.
Stäng kantstyrskenan.
4
Kontrollera om papper har fastnat i den inre utmatningsenheten.
Öppna den inre utmatningsenheten ().
Öppna den inre pappersutmatningsledaren ().
Om papper har fastnat, dra ut det försiktigt i pilens riktning med den inre utmatningsstyrskenan öppen.
Den inre utmatningsstyrskenan och omgivande delar blir mycket heta. Var noga med att inte vidröra något i området när du tar bort papper som har fastnat.
Återställ den inre utmatningsenheten till sitt ursprungsläge.
5
Kontrollera om papper har fastnat i duplexstyrskenan.
Håll i den gröna spaken () och öppna duplexstyrskenan.
Om papper har fastnat, dra ut det försiktigt i pilens riktning.
Stäng duplexstyrskenan.
6
Sätt tillbaka fixeringstransportenheten till sitt ursprungsläge.
7
Stäng försiktigt den främre luckan på huvudenheten tills du hör ett klickljud.
Fortsätt att följa instruktionerna på skärmen för att fortsätta med jobbet som avbröts eller för att fortsätta rensa pappersstopp.
9HUY-029