Automatiskt välja rätt papperskälla för en viss funktion

Papperskällor där <På/av för automatiskt papperslådval> är inställt på <På> väljs automatiskt när <Välj papper> är inställt på <Auto>. Papperskällor där <På/av för automatiskt papperslådval> är inställt på <Av> väljs bara om de väljs manuellt.
För den papperskälla som ska väljas automatiskt måste en av följande papperstyper väljas för varje papperskälla.
Om <Beakta papperstyp> är inställt på <På>
1-sidig utskrift: Tunt, normalt, återvunnet
2-sidig utskrift: Tunt*1, normalt, återvunnet
Om <Beakta papperstyp> är inställt på <Av>
1-sidig utskrift: Tunt*1, normalt, återvunnet, tjockt*1, färg*1 (vitt)
2-sidig utskrift: Tunt*1, normalt, återvunnet, tjockt*1, färg*1 (vitt)
*1 Gäller endast papper som kan skrivas ut på båda sidorna. Mer information finns i Papper tillgängligt för 2-sidig kopiering/2-sidig utskrift.
Om reproförhållandet är inställt på <Auto> väljs inte en papperskälla automatiskt.
Om ett av följande lägen ställs in, väljs inte en papperskälla automatiskt.
Häfte
N på 1, Affisch, Kopiera ID-kort
Repetera bilder
Skriv ut på flik
Rotera + sortera, Rotera + gruppera
Du måste välja minst en papperskälla. Du kan emellertid inte ställa in universalfacket på <På>.
1
Tryck på  (Inställningar/Registrering).
2
Tryck på <Funktionsinställningar>  <Gemensamma>  <Inställn. för pappersmatning>  <På/av för automatiskt papperslådval>.
3
Välj funktionen.
Med <Övriga> kan du göra inställningar för en papperskälla som används för utskriftsrapporter.
Om du markerar kryssrutan <Högsta produktivitet> byter maskinen automatiskt papperskälla innan papperet i den första papperskällan tar slut.
4
Välj <På> för varje papperskälla som ska väljas automatiskt.
Om du valt <Kopia> i steg 3
Ange om färgval och papperstyp ska väljas.
Om du markerar kryssrutan <Beakta färg> byter maskinen automatiskt mellan en papperskälla för färgkopiering/utskrift och en papperskälla för svartvit kopiering/utskrift enligt inställningarna i <Automatiskt val av pprslåda baserat på färg>.
Om du avmarkerar kryssrutan <Beakta färg> väljer maskinen papperskälla utan att beakta färg.
Om du markerar kryssrutan <Beakta papperstyp>: när aktuell papperskälla får slut på papper avbryts kopieringen även om en annan papperskälla innehåller papper av samma format, men papperstypen inte är samma som papperet i fråga. Om du trycker på  (Start) igen visas skärmbilden för pappersval.
Om du avmarkerar kryssrutan <Beakta papperstyp>: när aktuell papperskälla får slut på papper sker automatisk växling av papperskälla och kopieringen fortsätter om en annan papperskälla innehåller samma pappersformat, oavsett papperstypen.
Om du valt <Skrivare> i steg 3
Ange om du vill placera flera papperskällor i en grupp. Om gruppering av papperskällor anges, utförs val av papperskälla automatiskt i en grupp när du skriver ut genom att ange en papperskälla som hör till gruppen. Om du vill ange gruppering av papperskälla, markera kryssrutan <Använd grupp>, tryck på <Ändra> för att välja en grupp som varje papperskälla ska vara placerad i, och tryck sedan på <OK>.
När papperet tar slut under utskrift och papper i samma storlek placeras horisontellt (A4R och LTRR) i en annan källa som är inställd på automatiskt val varierar funktionen enligt nedan.
<Kopia>, <Skrivare> och <Åtkomst lagrade filer>: Maskinen slutar skriva ut utan att växla till en papperskälla som har placerats horisontellt.
Andra funktioner än de som nämns ovan: Maskinen växlar till en papperskälla som är placerad horisontellt och fortsätter utskriften.
5
Tryck på <OK>  <OK>.
9HUY-018