Bestämma pappersformat och vilken typ som ska användas med universalfacket

Om du alltid använder samma pappersformat och typ med universalfacket, bör du ange dessa inställningar för universalfacket. Det är praktiskt eftersom du då slipper göra samma inställningar varje gång du fyller på papper i universalfacket.
1
Tryck på  (Inställningar/Registrering).
2
Tryck på <Preferenser>  <Pappersinställningar>  <Standardalternativ för universalfack>.
3
Tryck på <Använd förinställning>  <Registrera>.
4
Välj pappersformat.
Registrera papper med standardformat
Registrera papper med eget format
När du fyller på kuvert
5
Välj papperstyp och tryck på <OK>.
6
Tryck på <OK>.
7
Tryck på <Stäng>.
9HUY-016