Olika mottagningsmetoder

Maskinen kan ställas in för att spara mottagna dokument tillfälligt, utan att skriva ut dem. Genom att kontrollera och välja dokument som du vill skriva ut, kan du spara papper. Det finns också en funktion för att ta emot och hantera dokument privat.
Om de bildfiler som bifogats i det mottagna I-fax-dokumentet inte är kompatibla med maskinen, bearbetas inte filerna (de varken skrivs ut, vidarebefordras eller lagras). Filerna tas i stället bort. I så fall skrivs namnen på de raderade filerna ut tillsammans med meddelandet "Nincs program a csatolt állomány feldogozára." och texten i det mottagna I-fax-dokumentet.
9HUY-09X