Justera falsningspositionen för sadelhäftning

Om du använder häftesefterbehandlaren (tillval) och märker att vecken på papperet inte är exakt mitt i häftet, använder du den här inställningen för att justera sadelhäftningsvikningens position.
1
Tryck på  (Inställningar/Registrering)  <Justering/underhåll> <Justera åtgärd> <Justera placering av sadelhäftningsfalsning>.
2
Justera falsningens placering.
3
Tryck på <OK>.
9HUY-0X9