Öka säkerheten för dokument

Maskinen har säkerhetsfunktioner som förhindrar att läckage och manipulation av papper och elektroniska dokument. Utse en administratör som anger åtgärder för att minimera risken för obehörig kopiering, vilket kan leda till läckage av känsliga dokument och information eller förfalskning av officiella dokument.
Tvinga utskrift av igenkänning
Du kan ställa in maskinen så att information som namnet på den inloggade användaren alltid skrivs ut på utskrifter eller kopierade dokument. Detta gör det möjligt att identifiera den ansvarige för utmatning av alla dokument. Skriva ut användarinformation på dokument
Tvingad säker vattenstämpel
Du kan ställa in maskinen så att den alltid bäddar in text som t.ex. "KONFIDENTIELL" eller "HEMLIGT" i bakgrunden på utskrivna eller kopierade dokument. Den inbäddade texten blir synlig när dokument kopieras, vilket varnar användare för obehörig kopiering eller risken för informationsläckage. Bädda in osynlig text (Tvingad säker vattenstämpel)
Digitala signaturer
Du kan öka tillförlitligheten av dokument som skapas på maskinen genom att lägga till digitala signaturer i scannade dokument. Den digitala signaturen läggs till med en nyckel och en certifikatfunktion, som gör det möjligt att identifiera enheten och/eller användaren som skapade dokumentet och samtidigt se till att data inte har ändrats. Lägga till en digital signatur i filer som skickas
9HUY-0JC