Konfigurera brandväggen för underlinjen

Du kan ange om du endast vill tillåta kommunikation med enheter som har angivna IP-adresser för kommunikation med underlinjen.
Endast IPv4-adresser kan användas med underlinjen.
För information om undantagsadresser och undantagsportnummer som kan användas för kommunikation och som registreras som standard, se Hanteringsfunktioner.
1
Tryck på  (Inställningar/Registrering).
2
Tryck på <Preferenser>  <Nätverk>  <Inställningar underlinje>  <Brandväggsinställningar>.
3
Tryck på <Ipv4-adressfilter>.
4
Välj <Utgående filter> eller <Inkommande filter>.
För att begränsa data som skickas från maskinen till en dator, välj <Utgående filter>.
För att begränsa data mottaget från en dator, välj <Inkommande filter>.
5
Sätt <Använd filter> till <På>, välj <Standardprincip>, tryck sedan på <Registrera>.
För <Standardprincip>, välj <Neka> för att bara tillåta kommunikation med enheter som har en IP-adress som angetts i <Undantagna adresser> i nästa steg, eller välj <Tillåt> för att avvisa kommunikation med dem.
Om <Neka> har valts för <Standardprincip>, gäller inte restriktionerna för sändning till multicast- eller sändadresser.
6
Ange undantagna adresser.
Ange IP-adresser för att utse undantag från alternativet <Standardprincip> som valts i föregående steg. Välj en av inmatningsmetoderna nedan.
<En adress>
Ange en individuell IP-adress som undantag.
<Flera adresser>
Ange ett intervall av IP-adresser. Ange en separat adress för <Första adress> och <Sista adress>.
<Prefixadress>
Ange ett intervall med IP-adresser med ett prefix (nätverksadress). Ange en nätverksadress för <Adress> och ange nätverksadresslängden i <Prefixlängd>.
Ställa in undantagsadresser för överföringsfilter/mottagningsfilter
1
Välj inmatningsmetod för IP-adress och ange undantagna adresser.
2
Tryck på <Nästa>.
3
Ange portnummer om det behövs och tryck på <OK>.
Välj om du vill ange ett portnummer. Du kan konfigurera detaljerade kommunikationsbegränsningar genom att ange ett portnummer för undantagsadresser.
<Ange inte>
Inställningen för undantagsadresser gäller för all kommunikation från den angivna IP-adressen.
<Ange>
Inställningen för undantagsadresser gäller bara för kommunikation från den angivna IP-adressen med det bestämda portnumret. Tryck på <Lägg till>, ange portnummer och tryck på <OK>. Du kan registrera upp till 50 portar per undantagsadress.
För att redigera en undantagsadress
På skärmen som visas i steg 5 väljer du de undantagsadresser du vill redigera och trycker på <Redigera> för att visa redigeringsskärmen.
7
Tryck på <OK>.
8
Tryck på  (Inställningar/Registrering)  (Inställningar/Registrering) <Tillämpa inst.ändr.>  <Ja>.
Kontrollera blockerade kommunikationsförfrågningar i loggen
De senaste 100 kommunikationerna som blockerats av brandväggen kan visas från  (Inställningar/Registrering) <Preferenser>  <Nätverk>  <Brandväggsinställningar>  <Logg över spärrade IP-adresser>. Historiken för blockerade kommunikationer kan exporteras från Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) i CSV-filformat. Exportera loggar som en fil
Om <Standardprincip> är inställt som <Neka>, visas inte historiken över kommunikation som blockerats av brandväggen i <Logg över spärrade IP-adresser>.
9HUY-0HX