Ange MAC-adresser i brandväggsinställningar

Du kan ange om du vill tillåta eller avvisa kommunikation med en enhet som har en viss MAC-adress.
1
Tryck på  (Inställningar/Registrering).
2
Tryck på <Preferenser>  <Nätverk> <Brandväggsinställningar>  <MAC-adressfiltrering>.
3
Välj <Utgående filter> eller <Inkommande filter>.
För att begränsa data som skickas från maskinen till en dator, välj <Utgående filter>.
För att begränsa data mottaget från en dator, välj <Inkommande filter>.
4
Sätt <Använd filter> till <På>, välj <Standardprincip>, tryck sedan på <Registrera>.
För <Standardprincip>, välj <Neka> för att bara tillåta kommunikation med enheter som har en MAC-adress som angetts i <Undantagna adresser> i nästa steg, eller välj <Tillåt> för att avvisa kommunikation med dem.
Om <Neka> har valts för <Standardprincip>, gäller inte restriktionerna för sändning till multicast- eller sändadresser.
5
Ange undantagna adresser och tryck på <OK>.
Ange MAC-adresser för att utse undantag från alternativet <Standardprincip> som valts i föregående steg.
Du kan registrera 100 undantagsadresser för <Utgående filter> och <Inkommande filter>.
För att redigera en undantagsadress
På skärmen som visas i steg 4 väljer du de undantagsadresser du vill redigera och trycker på <Redigera> för att visa redigeringsskärmen.
6
Tryck på <OK>.
7
Tryck på  (Inställningar/Registrering)  (Inställningar/Registrering) <Tillämpa inst.ändr.>  <Ja>.
9HUY-0HW