Utskrift efter kontroll av dokumentet (Mellanlagra)

Genom att tillfälligt lagra ett dokument (utskriftsjobb) i mellanlagringsområdet från datorn etc., kan du skriva ut ett test innan du startar ett större utskriftsjobb, skriva ut dokument i prioriteringsordning eller skriva ut efter att du kontrollerat de slutgiltiga inställningarna. Den här funktionen kallas mellanlagring.
För att använda mellanlagring måste du ställa in detta läge i förväg. <Mellanlagra>
Observera att utskriftsjobb som sparas till mellanlagringsområdet automatiskt raderas efter en angiven tid. Du kan ändra den angivna tiden. <Tid till aut. radering av mellanlagrade jobb>
Det tillfälliga lagringsutrymmet delas med brevlådor. Mer information om maximalt utrymme anges i kapaciteten för Brevlåda.
9HUY-0AJ