<Standardinställningar för utmatningsrapport>

Ange standardinställningarna som används när sändrapporten och kommunikationshanteringsrapporten skrivs ut.
Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Importera alla-funktion" finns i Importera alla-funktion.

<2-sidig utskrift>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Gemensamma>  <Utskriftsinställningar>  <Standardinställ f utmat.rapport>
Ange om rapporten ska skrivas ut på båda sidor av pappret.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<2-sidig utskrift>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
9HUY-0S7