Avbryta nätverksinställningslåset

Som standard används ett lås för nätverksinställningarna, för att förhindra oavsiktliga ändringar. Lås upp säkerhetslåset för att ändra dem.
 (Inställningar/Registrering) <Preferenser> <Nätverk> <Bekräfta ändrade inställningar för nätverkanslutning> <På> <OK>
Om <Av> har valts, kan du inte visa eller ändra nätverksinställningar. Dessutom visas inte felmeddelanden som gäller nätverket.
9HUY-04K