Göra WINS-inställningar

WINS är namnet på en tjänst som konverterar ett NetBIOS-namn (ett datornamn och skrivarnamn i ett SMB-nätverk) till en IP-adress. För att kunna använda WINS behöver du en angiven WINS-server.
För att registrera WINS-server på maskinen, ange <Inställningar för dator-/arbetsgruppsnamn> för <TCP/IP-inställningar>. <Inställningar för dator-/arbetsgruppsnamn>
Om du ställer in <Använd NetBIOS> på <Av> i <Inställningar för dator-/arbetsgruppsnamn>, inaktiveras WINS-inställningen. Du måste ställa in <Använd NetBIOS> på <På> när du använder WINS.
1
Tryck på  (Inställningar/Registrering).
2
Tryck på <Preferenser>  <Nätverk>  <TCP/IP-inställningar>  <WINS-inställningar>.
3
Tryck på <På> i <WINS-upplösning> och ange IP-adressen för WINS-servern i <WINS-serveradress>.
Om WINS-serverns IP-adress hämtas från DHCP-servern, har IP-adressen från DHCP-servern prioritet.
4
Tryck på <OK>.
5
Tryck på (Inställningar/Registrering)  <Ja>.
9HUY-05A