Kontrollera SSID och nätverksnyckel

Om du ställer in en trådlös LAN-router-anslutning manuellt, måste du ange SSID, nätverksnyckel och säkerhetsstandard etc. för den trådlösa LAN-routern. SSID och nätverksnyckel kanske anges på dessa nätverksenheter. Kontrollera enheterna innan du konfigurerar anslutningen. Om säkerhetsstandard för den trådlösa LAN-routern är WPA/WPA2-EAP, ange IEEE 802.1X autentiseringsinställningar för maskinen i förväg (Konfigurera IEEE 802.1X-autentiseringsinställningar). Om du behöver mer information om dina nätverksenheter läser du handböckerna till enheterna eller också kontaktar du tillverkaren.
SSID
Ett namn som tilldelats för identifiering av ett visst trådlöst nätverk. Vissa andra termer som används för SSID är "namn på åtkomstpunkt" och "nätverksnamn".
Nätverksnyckel
Ett nyckelord eller lösenord som används för kryptering av data eller autentisering av ett nätverk. Vissa andra termer som används för nätverksnyckel är krypteringsnyckel, WEP-nyckel, WPA/WPA2-lösenfras eller på förhand delad nyckel (PSK).
Säkerhetsprotokoll för trådlös säkerhet (autentisering/kryptering)
Säkerhetstyper (WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA-EAP/WPA2-EAP/WPA3-SAE)
Autentiseringsmetod (öppet system/delad nyckel/IEEE 802.1X autentisering)
Krypteringsmetod (TKIP/AES-CCMP)
<WPA/WPA2-EAP> kan inte användas om <Fast LAN + Trådlöst LAN> har valts med <Välj gränssnitt>.
9HUY-050