Software al terţelor părţi

Pentru informaţii legate de software-ul terţelor părţi, faceţi clic pe următoarele pictograme.
Servicii de la terţe părţi
FIŞIER README PRIVIND LICENŢELE DE LA TERŢI
Software de la terţi inclus în acest manual
95H2-099